Er is een nieuwe artikel uitgebracht bij kiemt. Kiemt brengt ondernemers in contact met partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Van energiebedrijven in Arnhem, innovatieve maakbedrijven in de Achterhoek en Twente tot bedrijven in Noordrijn-Westfalen in Duitsland en het Europese innovatieprogramma KIC InnoEnergy.

Voor BEAUsolar is het natuurlijk belangrijk dat zonne-energie ook omarmt worden bij onze buurlanden. Doordat BEAUsolar op een esthetische manier installeert wordt het hopelijk ook aantrekkelijker voor onze buurlanden om zonnepanelen aan te schaffen.

BEAUsolar staat in de schijnwerpers bij kiemt en hieronder kunt u het artikel lezen.


BEAUsolar dakbedekking, partner van Cleantech Energy Crossing

In de rubriek ‘In the spotlight’ brengt Cleantech Energy Crossing haar partners voor het voetlicht. In 2012 begon Raoul Comuth, bouwkundig ingenieur, met oplossingen om zonnepanelen op een mooie manier bouwkundig toe te kunnen passen en dat op een innovatieve wijze voor zowel de renovatie- als nieuwbouwprojecten. Het frustreerde de ondernemer dat zonnepanelen vaak zeer onaantrekkelijkheid op bestaande daken worden gemonteerd. Hij kwam met het idee om zonnepanelen als dakpannen te gebruiken. Dit leidde tot het ontstaan van BEAUsolar®, een volwaardig BIPV (Building Integrated Photo Voltaics) product dat zorgt voor groene elektrische energie. Het zonnedak is de vervanging van een reguliere dakbedekking en heeft drievoudige waterdichting. In plaats van dakpannen worden de zonnepanelen gebruikt als dakbedekking. Hiervoor heeft het bedrijf een aluminium constructie ontwikkeld die ieder type zonnepaneel kan toepassen in een zonnedak. Het dak wordt over de gehele lengte uitgevuld, hoogstens de nokpannen worden nog regulier geplaatst. Ook de aansluitingen op dakdoorvoeren en dakkappellen, kopgevels en nok kunnen perfect en deskundig gemaakt worden. Dit doen ze met dummy pasplaten en zetwerk.

Ook het European Patent Office heeft deze vinding al als ‘nieuw en innovatief’ beoordeeld. Het patent zit op de aluminium profielen die de draagkracht van het dak op het huis doorgeven plus in de waterafvoergootjes die  water naar de dakgoot leiden.

De montage
BEAUsolar monteert het systeem op de tengels die standaard op de dakelementen zitten. Allereerst leggen ze een damp-openfolie over de tengels die ze vastzetten met een tweede tengel. Hierop worden de aluminium profielen gemonteerd. Deze profielen bestaan uit drie onderdelen waarin de zonnepanelen gelegd worden. De aluminium profielen met een ingebouwd gootsysteem zorgen samen met de damp-openfolie voor de tweede en derde waterdichting. De zonnepanelen worden met een zwart aluminium profiel nauw op het paneel aangesloten als eerste waterdichting.

De afwerking aan de kopgevels, (eventueel nok) en pasplaten gebeuren aan de hand van een Plastisol plaat. De panelen worden voorzien van natuurlijke te ventilatie die aan de hand van bouwkundige details wordt toegepast en is gewaarborgd. De zonnepanelen zelf worden gekit of geschroefd maar hebben de ruimte om te ‘bewegen’, terwijl ze absoluut vastgeklemd liggen.

Blik op de toekomst
Inmiddels heeft BEAUsolar 16 zonnedaken gemaakt en er staan nog er drie op de planning staan. Momenteel richt het bedrijf zich voornamelijk op particuliere en klein zakelijke klanten, maar ze spelen steeds meer gericht in op architecten, projectontwikkelaars en adviseurs.

Waarom Cleantech Energy Crossing
Behalve marktbewerking zijn er plannen om het zonnedak door te ontwikkelen, zodat het niet alleen duurzame elektriciteit maar ook duurzame warmte kan leveren. Daarom is het bedrijf één van de partners binnen het project Cleantech Energy Crossing. Dit subsidieproject wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. Eén van de werkpakketten van dit project richt zich op de ontwikkeling, demonstratie en analyse van duurzame technieken voor verwarming en koeling van woningen. Binnen dit werkpakket werkt BEAUsolar samen met kennisinstellingen en ontwikkelaars van zonnewarmtesystemen om tot een innovatief zonnedak te komen. Kiemt is penvoerder van Cleantech Energy Crossing.

Hier kunt u het artikel vinden op kiemt.